Annuleringsvoorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de opvraagbare Uniforme Voorwaarden voor de Horeca (UVH).

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.